Oficiální stránky obce Rančířov

28. 6. 2011 Výzva k podání nabídek

Ukončené výběrové řízení

27. 9. 2011 Výběrové řízení odbahnění rybníka

OÚ Rančířov vyhlašuje výběrové řízení na odbahnění rybníka na návsi. Jedná se o odvoz cca 3200m3 do vzdálenosti cca 1200 m. Bližší informace na tel. 603 805 568, nebo na OÚ každé pondělí 17-18 hodin.

Výběrové řízení dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisový kurt

Výběrové řízení dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisový kurt v obci Rančířov.

Výběrové řízení výstavba RD II. etapa

Obec Rančířov vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby viz příloha.

Protokol o posouzení klasifikace výběrového řízení dětské hřiště

V souladu s ustanovením § 59, odst 8), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o posouzení kvalifikace. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o posouzení kvalifikace a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.

Rozhodnutí o přidělení zakázky dětské hřiště

Rozhodnutí o přidělení zakázky 9 RD

Smlouva o vybudování dětského hřiště

Smlouva o vybudování dětského hřiště a sportovního areálu se společností EUROVIA.

Písemná zpráva zadavatele Dětské hřiště

Smlouva na zhotovení díla inženýrské sítě, písemná zpráva zadavatele

Energeticky úsporná opatření - vojenský areál Nová kasárna Pístov

Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124.

Změna adresy pro podání nabídek

Protokol o otevírání obálek

V souladu s ustanovením § 73, odst 4), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o otevírání obálek (včetně příloh) a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.

Protokol o posouzení kvalifikace

V souladu s ustanovením § 59, odst 8), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o posouzení kvalifikace. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o posouzení kvalifikace a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.

Rozhodnutí o přidělení zakázky ve vojenském areálu r. 2012

„Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124“.

Výběrové řízení kasárna

Změna dodavatele stavby, po nečekaném úmrtí pana Vojtěcha Fialy, odstoupila společnost FMV Invest od záměru provést Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124. Zakázku tedy získala firma TERNI spol. s r.o., která se umístila jako druhá.

Dokumenty dětské hřiště

Dodatek ke smlově č. 1, dodatek ke smlouve č. 2, seznam subdodavetelů, fakturace, předávací protokol.