Pondělí 29. 05. 2023, svátek má Maxmilián a Maxim

Veřejné zakázky

ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO – OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI A VCHODU 26.10.2022

Smlova o dílo dosatavba OÚ Rančířov 11.07.2021

Smlova o dílo uzavřená s firmou  MŠ STAV s.r.o na základě výběrového řízení.

Rozhodnutí o přidělení VZ přechod 28.05.2020

Veřejná zakázka autobusové zastávky, přechod 15.04.2020

Veřejná zakázka na dodavatele stavby "čekárny přechod v obci Rančířov". Vše na porálu Zadavatel cz včetně projektové dokumentace.

zpracování UP obce Rančířov 12.03.2019

Zpracování UP obce dle zadání.

Dokumenty dětské hřiště

Dodatek ke smlově č.1, dodatek ke smlouve č.2, seznam subdodavetelů, fakturace,předávací protokol.

Výběrové řízení kasárna

Změna dodavatele stavby, Po nečekaném úmrtí pana Vojtěcha Fialy, odstoupila společnost FMV Invest od záměru provést Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124. Zakázku tedy získala firma TERNI spol.s r.o. která se umístila jako druhá.

Rozhodnutí o přidělení zakázky ve vojenském areálu r.2012

Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124

Protokol o posouzení kvalifikace

V souladu s ustanovením § 59, odst 8), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o posouzení kvalifikace. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o posouzení kvalifikace a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.

Protokol o otevírání obálek

V souladu s ustanovením § 73, odst 4), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o otevírání obálek ( včetně příloh) a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.

změna adresy pro podání nabídek

Energeticky úsporná opatření - vojenský areál Nová kasárna Pístov

Energeticky úsporná opatření - vojenský areál "Nová kasárna Pístov" na objektech 309 a 124

smlouva na zhotovení díla inženýrské sítě,písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Dětské hřiště

Smlouva o vybudování dětského hřiště a sportovního areálu se společností EUROVIA.

rozhodnutí o přidělení zakázky 9 RD

rozhodnutí o přidělení zakázky dětské hřiště

Protokol o posouzení klasifikace výb.řízení dětské hřiště

V souladu s ustanovením § 59, odst 8), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, zpřístupňuje zadavatel elektronickými prostředky Protokol o posouzení kvalifikace. Zadavatel dále umožňuje uchazečům, na jejich žádost, nahlédnout do Protokolu o posouzení kvalifikace a pořídit si z něj výpis, nebo jeho opis.
Obec Rančířov vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby viz příloha.

Výběrové řízení dětské hřiště,fotbalové hřiště,tenisový kurt

Výběrové řízení dětské hřiště,fotbalové hřiště,tenisový kurt v obci Rančířov

27.9.2011.Výběrové řízení odbahnění rybníka

OU Rančířov vyhlašuje výběrové řízení na odbahnění rybníka na návsi.Jedná se o odvoz cca 3200m/3 do vzdálenosti cca 1200m. Bližší informace na tel.603805568, nebo na OU každé pondělí 17-18 hodin.

ukončenévýběrové řízení

28.6.2011 výzva k podání nabídek