Oficiální stránky obce Rančířov

 (1)  Název  Obec Rančířov
 (2)  Důvod a způsob založení  smlouvou
 (3)  Organizační struktura  viz www.rancirov.cz
 (3a)  Seznam podřízených povinných subjektů  0
 (3b)  Zřizované organizace  0
 (4)  Kontaktní spojení  viz www.rancirov.cz
 (4.1)  Kontaktní poštovní adresa  Obec Rančířov
 Rančířov 36
 58601 Jihlava 1
 (4.2)  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Rančířov 36
 58601 Jihlava 1
 (4.3)  Úřední hodiny

 Pondělí: 17:00 - 18:00

 Čtvrtek:  17:00 - 18:00

 (4.4)  Telefon

 +420 567 322 522 (kancelář OÚ)                 

 +420 737 461 041 (starosta)

 (4.5)  Čísla faxu  neexistuje
 (4.6)  Adresa internetové stránky  http://www.rancirov.cz/
 (4.7)  Adresa e-podatelny  viz www.rancirov.cz
 (4.8)  Další elektronické adresy  obec@rancirov.cz (oficiální)
 (5)  Případné platby lze poukázat

 16829-681/0100
 (CZ78 0100 0168 2900 0000 0681)

 (6)  IČ  00839574
 (7)  DIČ  CZ 00839574
 (8)  Dokumenty  viz www.rancirov.cz
 (8.1)  Seznamy hlavních dokumentů  viz www.rancirov.cz
 (8.2)  Rozpočet  viz úřední deska (archiv)
 (9)  Žádosti o informace  e-mail, úřední hodiny OÚ
 (10)  Příjem žádostí a dalších podání  e-mail, úřední hodiny OÚ
 (11)  Opravné prostředky  e-mail, úřední hodiny OÚ
 (12)  Formuláře  viz www.rancirov.cz
 (13)  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  nebyly stanoveny
 (14)  Předpisy  viz www.rancirov.cz, kanc. OÚ
 (14.1)  Nejdůležitější používané předpisy  viz www.rancirov.cz, kanc. OÚ
 (14.2)  Vydané právní předpisy  viz www.rancirov.cz, kanc. OÚ
 (15)  Úhrady za poskytování informací  nebyly určeny
 (15.1)  Sazebník úhrad za poskytování informací  nebyl určen
 (15.2)  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za
           poskytování informací
 nebyl určen
 (16)  Licenční smlouvy  0
 (16.1)  Vzory licenčních smluv  0
 (16.2)  Výhradní licence  0
 (17)  Výroční zpráva  viz www.rancirov.cz, kanc. OÚ