Pondělí 29. 05. 2023, svátek má Maxmilián a Maxim

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2022

Vyhláška 2/2021 nakládání s odpady 14.02.2022

Smlouva SMJ odpady 2022 27.12.2021

Provozní řády:dětské,fotbalové a tenisové hřiště. 29.03.2021

Řád pohřebiště v obci Rančířov 04.03.2021

Ubytovací vyhláška 1/2021 26.02.2021

Veřejná vyhláška územní plán obce 15.07.2020

Vyhláška opatření Přechod Rančířov 13.07.2020

Vyhlášky č.1.a č.2. ubytovací poplatky 2020 28.05.2020

Vyhlášky č.1 a č.2.2018 odpady 04.04.2019

Veřejná vyhláška UPobce,návrh UP 04.01.2019

Vyhláška č.1.2015 25.09.2018

Vyhl.č.1 o vjezdu do vybraných míst 17.07.2017

ubytovací vyhláška 19.01.2015

Vyhláška 1/2010 poplatky za odpady 16.02.2010

S účinností od 1.3.2010 platí nová vyhláška o místním poplatku za odpady.

Vyhláška 2/2010 systém hospodaření s odpady 16.02.2010

Současně se změnou systému poplatků byla aktuálně schválena i vyhláška o systému a třídění odpadů.