Oficiální stránky obce Rančířov

Kostel sv. Petra a Pavla

Největší památkou v obci je bezesporu kostel sv. Petra a Pavla, který je v posledních letech postupně rekonstruován i s přilehlým hřbitovem a márnicí. Vzhledem k omezeným financím, musí opravy probíhat postupně a tak si jich možná někdo z Vás ani nepovšimnul.

Kostel byl v minulých letech několikrát poctěn návštěvou zlodějů, takže z původního vybavení již toho mnoho nezbylo.

V roce 2009 dokončil pan Josef Moravec rekonstrukci sochy, která stála jako náhrobek u jednoho již nepoužívaného hrobu a byla značně zdevastovaná. Nyní je umístěna uvnitř.