Oficiální stránky obce Rančířov

Přístavba k objektu Rančířov č.p. 36 a jeho oprava s vestavbou do podkroví

Obec Rančířov představuje architektonickou studii přístavby obecního domu. V rámci přístavby, která bude hrazena převážně z dotačních titulů, dojde k rozšíření sálu (šatna a zázemí)  opravě a rozšíření sociálního zařízení, dále pak vestavba podkroví s výměnou střešní krytiny a instalace FTV.