Oficiální stránky obce Rančířov

Poplatky za komunální odpad, psa a pronájem

Poplatek za komunální odpad za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu je 300,- Kč/osoba. 

(Osoby ZTP a nad 75 let jsou od poplatku za komunální odpad osvobozeny).

 

Poplatek za každého psa je 100,- Kč (důchodci 50,- Kč).

 

Poplatek za pronájem hřiště400,- Kč na číslo popisné.

 

Poplatky za pronájem pozemku: dle platné nájemní smlouvy

Pro bezhotovostní platbu do poznámky uveďte příjmení na koho je smlouva vedena +  variabilní symbol =  číslo pozemku bez lomítka (př. parc.č. 355/25 = variabilní symbol 35525) 

 

Poplatek za rekreační objekt ve vesnici  (týká se osob bez trvalého pobytu, netýká se chatové oblasti u hlavní silnice): 300,- Kč/ č. popisné.

 

Poplatek za hrobové místo:  nutné uzavřít smlouvu a zaplatit hotově na obecním úřadě.

 

Poplatky musí být připsané na účet nejpozději do 31.3. vždy aktuálního roku. 

Pozdější platby budou penalizované přirážkou 50%.

 

V případě dotazů ohledně poplatků v obci Rančířov nás neváhejte kontaktovat na administrativa@rancirov.cz. 

 

 

NÁVOD NA PLATBU POPLATKŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM 

Platba poplatků na účet obce vedený u Komerční banky Jihlava.

Číslo účtu: 16829681 / 0100

Platbu je možné provést najednou za všechny poplatky. 

 

Poplatek za komunální odpad za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu je 300,- Kč/osoba. 

(Osoby ZTP a nad 75 let jsou od poplatku za komunální odpad osvobozeny) 

Poplatek za každého psa je 100,- Kč (důchodci 50,- Kč) 

Poplatek za pronájem hřiště400,- Kč na číslo popisné.

Poplatky za nájmy: dle platné nájemní smlouvy  - variabilní symbol = číslo pozemku 

Poplatek za rekreační objekt ve vesnici  (osoby bez trvalého pobytu, netýká se chatové oblasti u hlavní silnice): 300,- Kč/ č. popisné

 

Poplatky musí být připsané na účet nejpozději do 31.3. vždy aktuálního roku. 

Pozdější platby budou penalizované přirážkou 50%.

 

Vysvětlivky pro úhradu platby bankovním převodem: 

 

Variabilní symbol = číslo popisné 

Do poznámky (účel platby) uvést:    Jméno a příjmení, počet osob, počet psů, pronájem hřiště, u pronájmu pozemků -  číslo pozemku  

Příklad: 

Pan Novotný bydlí na čísle popisném 235, společně s manželkou, 2 dětmi, psem a má klíč k hřišti 

= 4 osoby (4 x 300,- Kč)  , 1 pes (100 Kč) , hřiště (400,- Kč) 

Částka:  1700 Kč 

Variabilní symbol:  235                   Konstantní symbol:  0308

Poznámka / účel platby  pro příjemce:  Josef Novotný- 4 os+1p+hř.

 

V případě dotazů nebo zaslání předpisu pro úhradu, nás neváhejte kontaktovat na administrativa@rancirov.cz. 

 

Známku na popelnici, popřípadě pro psa, po úhradě poplatků je nutné osobně vyzvednout bez čekání ve frontě ostatních platících na OÚ v úředních hodinách každé pondělí nebo čtvrtek  17 – 18 hod. a to nejdříve za 14 dní po provedené platbě, popř. na základě dohody kontakt administrativa@rancirov.cz. 

 

Pozn.: Poplatek za hrobové místo: nelze platit převodem, nutné uzavřít smlouvu a zaplatit hotově na Obecním úřadě Rančířov.