Oficiální stránky obce Rančířov

připomínka ke změně územního plánu města Jihlavy

7. 9. 2012
Na základě podnětu obyvatel Domků, jsme podali připomínku ke změně územního plánu města Jihlavy.