Oficiální stránky obce Rančířov

Socioekonomická studie Dukovany - dotazníkové šetření

12. 6. 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor regionálního rozvoje se obrací na občany naší obce s prosbou  o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby Jaderné elektrárny Dukovany také ve Vaší obci.

Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Dotazník je možné vyplnit na adrese:   

https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti

případně QR kód naleznete v příloze.

Toto dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele naší obce nebo občany, kteří u Vás mají obvyklé místo pobytu. 

Dotazníkové šetření bude probíhat nejdéle do 14. července 2024.