Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 8. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

26. 2. 2024

Pozvánka a program na 8. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

v pondělí 26. 2. 2024 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

 

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu.
 4. Záměr obce na pronájem pozemku parc. č. 351/55 a st. 312
 5. Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č.5/2023
 6. Žádost Integračního centra Sasov z.ú. o  finanční příspěvek.
 7. Schválení 2 příkazních smlouv Authoria na vyřízení dotace na OD Rančířov
 8. Návrh na schválení nájemní smlouvy na objekt Strážnice
 9. Schválení dodatku k nájemní smlouvě – navýšení nájmu o inflaci
 10. Návrh na mimořádnou odměnu zaměstnanci – technický pracovník spojenou s proplacením odměny za přesčasovou práci s hotovosti při zimní údržbě.
 11.  Různé
 12. Diskuse

 

 

V Rančířově dne 18.2.2024                                                                  Caha Jaroslav                 

                                                                                                                      starosta