Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 6. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

25. 9. 2023

Pozvánka a program na 6. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

v pondělí 25. 09. 2023 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

 

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu.
 4. Schválení smlouvy o dílo na akci „ Přístavba k objektu Rančířov č. p. 36, rekonstrukce a vestavba.
 5. Záměr obce na pronájem pozemku p. č. 351/30 o výměře 640 m2 a st. parc. č. 369 o výměře 28 mv k. ú Rančířov.
 6. Vyhodnocení cenových nabídek na akci: Oprava komunikace ke mlýnu na částech pozemků p.č. 876/8 a p.č. 316/4.
 7. Schválení kupní smlouvy na pozemky, na kterých se nachází obecní komunikace včetně chodníků. Jedná se o stávající pozemek p.č. 148/9, a části pozemků p.č. 922/1 a p.č. 858/8, dle provedeného geometrického plánu.
 8. Schválení strategického plánu ROZVOJE OBCE RANČÍŘOV 2023-2027. 
 9. Vyhodnocení cenových nabídek na opravu DVOUPODLAŽNÍHO OBJEKTU GARÁŽ č. 116 na parc. č. st. 190 - oprava po požáru.
 10. Návrh na schválení žádosti o podporu cheerleadingového týmu JCA Legends z.s. ve výši příspěvku 10 000 Kč na celoroční přípravu mladých atletů. 
 11. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č. 3/2023.
 12. Schválení Územního plánu obce Rančířov.
 13. Různé :  1.  přesunutí volných prostředků do investičních fondů.
 14. Diskuze a závěr

 

 

 

V Rančířově dne  15. 9. 2023                                                                                   Caha Jaroslav

                                                                                                                                      starosta