Oficiální stránky obce Rančířov

Vyjádření zastupitelstva obce Rančířov - Pístovský areál bývalých kasáren

4. 9. 2023

 

Vážení spoluobčané,

 

chtěli bychom touto krátkou formou upřesnit a tím i reagovat na Vaše časté dotazy týkající se situace kolem celého bývalého vojenského prostoru.

 

  1. Již se blíží ke konci vyřizování změny územního plánu, je předpoklad brzkého schvalování ÚP ZO po obdržení dokumentů od MMJ-územní plánování, jelikož již uplynula doba, kdy dotčené úřady se mohli k vyhodnocení vyjádřit.

 

  1. Zastupitelstvo obce učinilo všechny, a to i právní kroky, které již běží, k tomu, aby došlo k zásadnímu narovnání smluvních a právních vztahů se všemi stávajícími pronajímateli.

 

  1. Zájmem obce, jakožto dobrého hospodáře o svůj majetek je areál co nejlépe jak ekonomicky, tak i společensky využívat v kontextu doby. Záměrem není areál uzavírat novým ani stávajícím uživatelům. Chceme, aby byl areál prosperující součástí naší obce ke spokojenosti všech občanů obce Rančířov včetně stávajících i budoucích nájemníků v této lokalitě.

 

  1. V areálu chceme chytře investovat a efektivně jej inovovat.

 

  1. Chtěli bychom Vás touto cestou ujistit, že náš zájem o změnu stavu dění v tomto areálu k lepšímu je a věříme, že bude ku prospěchu nás všech.

 

 

S pozdravem

Zastupitelstvo obce Rančířov

Rančířov, 4.9.2023