Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 9. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

21. 3. 2024

Pozvánka a program na 9. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

 

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu.
 4. Záměr obce na pronájem pozemku parc. č. 351/41 a st. 128
 5. Záměr obce na pronájem pozemku parc. 770/2 a st. p.č. 218
 6. Schválení nájemní smlouvy č. 218/2024 na pronájem pozemku a st. parc.
 7. Žádost Společnosti pro ranou péči o finanční příspěvek
 8. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 9. Návrh na schválení smlouvy č. JI-014330057509/001-ADS o zřízení věcného břemena pro distribuční soustavu f. EG.D, a.s.  
 10. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě s R.K.
 11. Přesun prostředků ve fondech
 12. Žádost o odkup pozemku parc. č. 351/55 a st. parc. č. 312.
 13. Různé
 14. Diskuse

 

 

 

V Rančířově dne 14. 3. 2024                                                                 

Caha Jaroslav                 

                                                                                                                      starosta