Oficiální stránky obce Rančířov

Vojenské cvičení v prostorech Vojenského zařízení Rančířov

13. 11. 2023

Cvičení je plánováno jako příprava (nácvik) pěší roty AZ KVV Jihlava v ochraně a obraně objektů důležitých pro obranu státu. 

K samotnému cvičení bude využit především objekt VZ Rančířov, kdy příslušníci pěší roty AZ budou nacvičovat jeho ochranu v termínu 26.-30.11.2023

Pozemky v okolí VZ Rančířov by neměly být výrazně zatíženy tímto cvičením. Počítáme pouze s běžným pohybem v okolí hlídaného objektu.

Pro rozehru (imitaci činnosti nepřítele) máme domluvenou součinnost s ostatními složkami AČR. Tito vojáci se zapojí do přípravy samotného cvičení již od 23.11.2023, kdy se budou částečně pohybovat v okolí VZ Rančířov a připravovat podmínky pro  samotné provedení vojenského cvičení. 

Zázemí pro cvičení bude vytvořeno jak v objektu VZ Rančířov, tak v kasárnách KVV Jihlava. Z toho důvodu bude docházet i k častějším přesunům vojenské techniky mezi oběma místy.

Ve dnech  27.-29.11.2023 bude cvičení probíhat pod námětem nepřetržitě den/ noc. V průběhu cvičení je plánované použití cvičné a imitační munice.