Pondělí 29. 05. 2023, svátek má Maxmilián a Maxim

Úřední deska

Pozvánka na jednání  72. valné hromady SVaK Jihlavsko Na desce od: 23.05.2023 do 10.06.2023

Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO zve na jednání  72. valné hromady SVaK Jihlavsko, která se bude konat ve čtvrtek dne 8.6.2023  od 14,30 hod.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Na desce od: 15.05.2023 do 20.06.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 19.06.2023 od 07:30 do 19.06.2023 16:00

Vypnutá oblast: 

Rančířov - rodinné domy  0, 110, 111,132, 142, 143, 2/2, 239, 61, garáže a zahrádky u areálu Armády ČR. Odběratelská trafostanice RANČÍŘOV
VOJSKO TANKO (č. 600328). Odběratelská trafostanice PÍSTOV VOJSKO VSTUPNÍ (č. 600828), areál armády ČR. 

 

Zápis ze 4. zasedání ZO Na desce od: 09.05.2023 do 09.06.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - seznámení s podklady rozhodnutí - Záměr „I/38 Jihlava – Stonařov Na desce od: 04.05.2023 do 20.05.2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina Na desce od: 27.04.2023 do 09.05.2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 9. května 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde

Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)

Pozvánka a program na 4. zasedání zastupitelstva obce Rančířov Na desce od: 24.04.2023 do 04.05.2023

SPU - závěrečné jednání jednoduché pozemkové úpravy Na desce od: 24.04.2023 do 20.05.2023

Státní pozemkový úřad (SPU)  svolává dle ust. § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve všechny účastníky řízení.

 

Závěrečné jednání se uskuteční dne 22. 5. 2023 v 15:30 hod. v sále obecního úřadu v Rančířově (Rančířov č.p. 36)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ I/38 Jihlava-Stonařov Na desce od: 20.04.2023 do 23.05.2023

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2023 Na desce od: 20.04.2023 do 26.05.2023

Smlouva o dílo - 2.část Na desce od: 17.04.2023 do 17.05.2023

Smlouva o dílo - 2. část

Oprava havarijního stavu hřbitovní zdi, části přístupné ze dvora č.p.2 - vlevo od vstupu v Rančířově v rohové části.