Pondělí 26. 09. 2022, svátek má Andrea

Aktualizovaný seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální
zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není
osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena
dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným
vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat
obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní
na úřední desce.